Valikko Sulje

VASTUUNJAKOTAULUKKO

Asunto-osakeyhtiölain 4 luvussa säädetään kunnossapitovastuun jakautumisesta taloyhtiön ja osakkeenomistajan välillä. Taloyhtiön vastuunjakotaulukko asettaa kunnossapitovastuulle selvät rajat ja ehkäisee turhaa kiistelyä taloyhtiössä.