Valikko Sulje

ISÄNNÖINTI

Taloyhtiöiden hallituksissa käsitellään asioita, jotka määräytyvät osakeyhtiölaissa, asunto-osakeyhtiölaissa sekä taloyhtiöiden yhtiöjärjestyksissä.

Ammatti-isännöitsijä on henkilö, joka tuntee lainsäädännön, tietää oikeat menettelytavat ja jolla on valmis kontaktiverkosto luotuna myös asioiden lisäselvittelyä varten.

Hallinnon asianmukainen järjestäminen on perusta taloyhtiön asioiden tehokkaalle hoitamiselle. Työskentelemme aina tiimeinä, jolloin isännöitsijä ja taloyhtiön asioista huolehtiva kirjanpitäjä varmistavat, että tarvittava tieto ja asiakirjat saadaan aina toimitettua nopeasti ja joustavasti. Me otamme homman haltuun, jotta asukkaat voivat keskittyä asumiseen.

Hoidamme luotettavasti ja täsmällisesti:

– yhtiökokoukset
– hallituksen kokoukset
– pöytäkirjat
– muut hallintoon kuluvat rutiinit

TALOUSHALLINTO

Yksi isännöitsijän tehtävien tärkeimpiä osa-alueita on taloyhtiön taloushallinto: taloussuunnittelu ja laskentatoimi. Taloussuunnittelun näkyvin muoto on jokavuotinen yhtiökokouksessa käsiteltävä talousarvio. Lisäksi isännöitsijä suunnittelee ja toteuttaa vuoden mittaan taloyhtiön jatkuvan maksuvalmiuden.

Laskentatoimi puolestaan sisältää perinteisen kirjanpidon sekä vastike- ja vuokrakirjanpidon lisäksi melkoisen joukon muita talousasioita, kuten yhtiön laskujen hoitaminen, lainojen edellyttämät toimet, tilinpäätösten laadinta, talousarviovertailut useaan kertaan vuodessa, vastikerästiasioiden hoito, tarvittaessa perintä- tai varoitusmenettely sekä huoneiston haltuunottotoimiin päättyvät toimet ja erityyppiset mittariperusteiset laskutukset. Joidenkin yhtiöiden osalta hoidetaan myös arvonlisäveroasiat laskelmineen ja tilityksineen.

SOPIMUKSET JA SEURANTA

Isännöitsijä huolehtii ja valvoo, että taloyhtiön hallintoon ja talouteen liittyvät sopimukset ja sitoumukset laaditaan asianmukaisesti ja yhtiön etujen mukaisesti. Tällaisia sopimuksia ovat mm. kiinteistön huolto- ja siivoussopimukset, jätehuoltosopimus, lämmön- ja sähkönostosopimukset, hissinhuoltosopimukset ja vakuutukset.

Taloyhtiöiden sopimukset tehdään hallituksen kokouksen päätöksellä ja toimesta siten, että isännöitsijä valmistelee ja vertailee sekä tarvittaessa kilpailuttaa asioita ja esittää ne päätettäväksi.

KOKOUKSET JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Isännöitsijä hoitaa taloyhtiöiden hallituksen kokousten ja yhtiökokousten käytännön järjestelyt, sekä osallistuu kokouksiin ja toimii niissä asioiden esittelijänä, asiantuntijana sekä normaalisti myös kokouksien sihteerinä.

Kokouksen jälkeen isännöitsijä laittaa hallituksen tekemät päätökset täytäntöön, laatii kokouksesta pöytäkirjan ja toimittaa siitä jäljennökset hallituksen jäsenille. Isännöitsijä huolehtii, että kokouskutsut sekä kokousasioihin liittyvät asiakirjat, varsinaisissa yhtiökokouksissa tilinpäätösasiakirjat ja talousarviot, toimitetaan osakkeenomistajille yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla.